Tjenester

AbOn har kompetanse på alle områder knyttet til abonnement. Det er ofte pris- og produktutvikling eller salg og markedsføring som står i fokus. AbOn lager strategier og konkrete planverk for å skaffe flere abonnementer og redusere frafallet. Vi kan også bistå i vurderinger i forbindelse med anskaffelse av nye systemer eller videreutvikling av det eksisterende. Desto flere eller mer generelle utfordringer du skulle ha, vil det ofte være nyttig å foreta en såkalt ”Business Review”. Optimering av virksomheten står i fokus og hensikten er å identifisere muligheter og utviklingsbehov, samt potensiale for økt lønnsomhet.

   En ”second opinion” kan være svært lønnsomt!

 Det er også mulig å leie oss inn for seminarer, miniseminarer i avdeling og ledergrupper for gjennomgang av strategiske problemstillinger, eller ganske enkelt som eksterne utfordrere av egen tenking.Hovedpoenget vårt som konsulenter er å være fleksible i både tilnærming og prising. Ta kontakt for møte og eller diskusjon om en tilpasset bistandsform som passer bedriften, eller oppgaven.