Subscription Commerce

En av de store fordelene med å ha et produkt eller en tjeneste som er basert på abonnement, er at bedriften opparbeider seg en kundebase med mye verdifull informasjon. Kundebasen til en abonnementsbedrift bør brukes til å utvikle nye produkter og tjenester. AbOn har kompetanse knyttet til å utvikle nye e-handelsløsninger, med utgangspunkt i eksisterende kundebase. Å skape nye inntektsstrømmer basert på eksisterende kundedata, er en nøkkel til økt lønnsomhet.