Markedsundersøkelser

For å kunne lansere riktige produkter og tjenester til markedet, er det en forutsetning å ha en god forståelse for markedets ønsker og behov. Like viktig er det til enhver tid å kunne justere eksisterende konsepter i forhold til endringer i markedet. AbOn kan gjennomføre alle fasene i en markedsundersøkelse:
  1. Utarbeidelse av spørsmål som sikrer relevante og statistisk holdbare svar
  2. Praktisk gjennomføring av undersøkelsen, og assistanse i uttrekk av målgrupper som skal motta den
  3. Utarbeidelse av rapporter basert på svarene, og analyse av resultatene
  4. Forslag til markedsmessige aktiviteter basert på resultateneav undersøkelsen