Innovasjon og forretningsutvikling

Stadig flere produkter og tjenester transformeres til nye digitale plattformer som danner grunnlaget for dagens abonnementsrevolusjon. Denne utviklingen endrer de etablerte forbrukermønstrene.

 

- Med utgangspunkt i vår kompetanse om abonnement, kan AbOn bidra til en god innovasjonsprosess og implementering.

- Kunnskap om teknologi og evne til innovasjon, er blitt et av de viktigste konkurranseparameterene.

  

De mest suksessrike abonnementsvirksomhetene kjennetegnes av:

  • Dyp innsikt i kundens behov og adferd.

  • Gruppe eller individtilpassede produkter og tjenester.

  • Enkle og forståelige produkter med svært tilgjengelig brukergrensesnitt.

  • Møter kunden positivt i alle kontaktpunkter.

  • Utvikler seg i takt med kundens behov.

Stadig flere produkter og tjenester transformeres til nye digitale plattformer som danner grunnlaget for dagens abonnementsrevolusjon. Denne utviklingen endrer de etablerte forbrukermønstrene.

 

- Med utgangspunkt i vår kompetanse om abonnement, kan AbOn bidra til en god innovasjonsprosess og implementering.

- Kunnskap om teknologi og evne til innovasjon, er blitt et av de viktigste konkurranseparameterene.

  

De mest suksessrike abonnementsvirksomhetene kjennetegnes av:

  • Dyp innsikt i kundens behov og adferd.
  • Gruppe eller individtilpassede produkter og tjenester.
  • Enkle og forståelige produkter med svært tilgjengelig brukergrensesnitt.
  • Møter kunden positivt i alle kontaktpunkter.
  • Utvikler seg i takt med kundens behov.