Ønsker du å utvikle et nytt abonnementkonsept?

Stadig flere bedrifter ser de kommersielle mulighetene som ligger i å lage nye produkter og tjenester som selges som løpende abonnement. På denne måten endres forhold til kunden fra å være basert på en transaksjon gjennom et enkeltkjøp, til å bli en relasjon gjennom et abonnement. Det er også en trend at publikum i stadig større grad beveger seg fra å eie fysiske gjenstander til å abonnere på tilgangen til dem. Dette gjør at en rekke bransjer bør vurdere om dagens transaksjonsbaserte kundeforhold er bærekraftig i årene som kommer. Med utgangspunkt i vår kompetanse om abonnement, bidrar AbOn i alle faser av utviklingen av et nytt abonnementskonsept. Fra ide til ferdig lansert abonnement