Abonnement som forretningsmodell

Abonnement som forretningsmodell er i sterk medvind i nær sagt alle bransjer i hele verden.

- AbOn lager nye abonnementskonsepter og videreutvikler eksisterende. Vi bistår i alle faser av utviklingen og den praktiske gjennomføringen.

 Selskaper etablerer nye abonnementsmodeller fremfor enkeltstående kjøpstransaksjoner, fordi dette gir en bedre og mer forutsigbar økonomi og mer lojale kunder.

- Skifte til The Economy of Subscription skaper mer lønnsomme forretningsmodeller enn dem som er basert på enkelttransaksjoner.

  Det er flere faktorer som driver frem abonnementsrevolusjonen :
  • Ønske om en langvarig og økonomisk verdifull relasjon til kundene.
  • Verdien av kontroll på kundedata i egen kundedatabase.
  • Muligheten for å kunne følge kundens adferd, noe som gir grunnlag for tilpasning av produkter, priser og tjenester.
  • Utnytting av kunderelasjonen og kundedata for utvikling og salg av helt nye produkter.
 

Siden 2000-tallet har vi sett en global prisrevolusjon. Fremveksten av dynamisk prising, realtime prising, individualisert prising, prising etter bruk, prising etter virkning og effekt, er modeller som benyttes både av startups, og av etablerte selskaper i en sterk konkurransesituasjon. 

- Prising er en høyst sentral aktivitet innen abonnement. AbOn gir deg råd og veiledning i valg av prismodeller