Abonnement som forretningsmodell

Abonnement som forretningsmodell er i sterk medvind i nær sagt alle bransjer i hele verden. Selskaper etablerer nye abonnementsmodeller fremfor enkeltstående kjøpstransaksjoner, fordi dette gir bedre og mer forutsigbar økonomi, samt mer engasjerte og lojale kunder. Tall fra USA viser at abonnementsbaserte virksomheter de siste par årene har en vekst-takt som er 9 ganger høyere enn Standard & Poors 500 indeks og US Retail Sales Index. Det er flere faktorer som driver frem den kraftige veksten i abonnementsbaserte produkter og tjenester de siste årene : 
  • Ønske om en langvarig og økonomisk verdifull relasjon tilkundene.
  • Verdien av kontroll på kundedata i egen kundedatabase.
  • Muligheten for å kunne følge kundens adferd, noe som girgrunnlag for tilpasning av produkter, priser og tjenester.
  • Utnytting av kunderelasjonen og kundedata for utvikling og salgav helt nye produkter.
 Med utgangspunkt i vår kompetanse om abonnement, bidrar AbOn i alle faser av utviklingen av et nytt abonnementskonsept. Fra ide til ferdig lansert abonnement. Eller vi bidrar aktivt til å forbedre eksisterende abonnements-konsepter.